chamises جمعیت انتقال لرستان مصدومیت جوان مصدوم

chamises: جمعیت انتقال لرستان مصدومیت جوان مصدوم ارتفاعات سفیدکوه خرم آباد امدادگران

گت بلاگز اخبار اجتماعی پلمب ۷ ساختمان پرخطر در پایتخت کشور عزیزمان ایران ، وجود ۲۴۳ ساختمان شبیه پلاسکو در پایتخت

مدیر عامل شرکت آتش نشانی گفت: شهرداری و حوزه قضایی همکاری خوبی جهت پیگیری به اوضاع ایمنی ساختمان‌ها دارند و این در حالی است که در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۷۳۰۰

پلمب ۷ ساختمان پرخطر در پایتخت کشور عزیزمان ایران ، وجود ۲۴۳ ساختمان شبیه پلاسکو در پایتخت

وجود ۲۴۳ ساختمان شبیه پلاسکو در پایتخت/ پلمب ۷ ساختمان پرخطر در تهران

عبارات مهم : ایران

مدیر عامل شرکت آتش نشانی گفت: شهرداری و حوزه قضایی همکاری خوبی جهت پیگیری به اوضاع ایمنی ساختمان ها دارند و این در حالی است که در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۷۳۰۰ ساختمان داریم که از نظر میزان خطر به پرخطر و میان خطر تشخیص داده شده است اند و ۲۴۳ ساختمان از این میان در شرایط بسیار پرخطر هستند و وضعیتی شبیه ساختمان پلاسکو دارند که تا کنون ۷ ساختمان از این ساختمان ها پلمب شده است اند و این کار با اولویت مناطق ۱۱ و ۱۲ همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، مهدی داوری دولت آبادی در نشست خبری که امروز برگزار شد با اشاره به برنامه های شرکت آتش نشانی و خدمات ایمنی پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت سال پیش رو اظهارکرد: با تأکیداتی که نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به پایداری شهری و مسئله ایمنی دارد، قطعا رویکرد پیشگیرانه را با همکاری شهروندان در نظر داریم.

پلمب ۷ ساختمان پرخطر در پایتخت کشور عزیزمان ایران ، وجود ۲۴۳ ساختمان شبیه پلاسکو در پایتخت

مدیرعامل شرکت آتش نشانی که در نخستین نشست خبری بعد از انتصابش به این سمت صحبت می کرد، گفت: ما معتقدیم شهروندان در زمینه توسعه ایمنی شهر نقش داشته باشند. همچنین در این راستا از ابتدای سال آینده نظام بازرسی ایمنی از کلیه اماکن و فضاهای شهری با همکاری شهروندان و همکاری شرکت های دست اندرکار صورت می گیرد و این نظارت بر اساس وظیفه ای که شرکت دارد انجام می شود.

وی بر آموزش شهروندی و ارتقاء سطح ایمنی اشاره و تصریح کرد: شناسایی خطرات که در هر وقت و مکان ترساندن ایجاد می کند مسئله ای است که در این راستا باید آگاهی شهروندان زیاد کردن پیدا کند و در این بخش تلاش می کنیم با کمک رسانه ها قدم برداریم. همچنین ما باید جهت زیاد کردن آگاهی و عمل به آن از تجربیات گذشته و تجربیات شرکت های دیگر استفاده کنیم.

مدیر عامل شرکت آتش نشانی گفت: شهرداری و حوزه قضایی همکاری خوبی جهت پیگیری به اوضاع ایمنی ساختمان‌ها دارند و این در حالی است که در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۷۳۰۰

داوری توجه به بروزرسانی تجهیزات شرکت آتش نشانی را از برنامه های دیگر این شرکت بیان کرد و گفت: معتقدیم که شرکت آتش نشانی در شأن جامعه و کلان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باشد و سازمانی آماده جهت مقابله با هر خطری و اتفاق ای در سطح شهر باشد. ضمن اینکه از نگاه افراطی سخت افزاری تردید داریم و آموزش تخصصی آتش نشانان را در نظر داریم و به دنبال استاندارد سازی آموزش ها با استفاده از تجربیات کشورهای صاحب سبک هستیم.

۲۴۳ ساختمان شبیه پلاسکو داریم

مدیر عامل شرکت آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به همکاری دستگاه ها جهت پیگیری به ساختمان های خطرناک پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: شهرداری و حوزه قضایی همکاری خوبی جهت پیگیری به اوضاع ایمنی ساختمان ها دارند و این در حالی است که در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۷۳۰۰ ساختمان داریم که از نظر میزان خطر به پرخطر و میان خطر تشخیص داده شده است اند و ۲۴۳ ساختمان از این میان در شرایط بسیار پرخطر هستند و وضعیتی شبیه ساختمان پلاسکو دارند که تا کنون ۷ ساختمان از این ساختمان ها پلمب شده است اند و این کار با اولویت مناطق ۱۱ و ۱۲ همچنان ادامه دارد.

وی در ادامه افزود: بازخورد این کارها باعث شد که بسیاری از ساختمان های پر خطر مانند پاساژ آلومیونیوم خود کارها اصلاحی را انجام دهند.

پلمب ۷ ساختمان پرخطر در پایتخت کشور عزیزمان ایران ، وجود ۲۴۳ ساختمان شبیه پلاسکو در پایتخت

داوری در مورد توجه به بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: قطعا بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران خطر بالایی دارد و نارسایی هایی مانند مسئله سیم کشی برق وجود دارد که بیشترین علت حریق است و نحوه انبار کردن اجناس و سد معبر کردن از دیگر پرسشها است که قطعا جهت اینها کارها و طرح های در نظر داریم و با هیات امنای بازار در حال مذاکره هستیم.

ورود ۱۹ نردبان به ناوگان آتش نشانی تا سال آینده

مدیر عامل شرکت آتش نشانی گفت: شهرداری و حوزه قضایی همکاری خوبی جهت پیگیری به اوضاع ایمنی ساختمان‌ها دارند و این در حالی است که در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۷۳۰۰

داوری در مورد تامین تجهیزات مورد نیاز شرکت آتش نشانی تصریح کرد: در روزهای اخیر دو دستگاه نردبان ۵۶ و ۶۴ متری وارد گمرک شده است و در حال طی تشریفات جهت ورود به ناوگان است و آینده نگری می کنیم تا هفته آینده مراحل اداری آن طی شود. همچنین خرید گسترده ای جهت سال ۹۷ آینده نگری شده است و با حمایت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران این خریدها انجام خواهد شد و فکر می کنم ۱۹ دستگاه نردبان طی یک سال آینده وارد ناوگان وارد شود.

مدیر عامل شرکت آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران درمورد نظام بازرسی ایمنی که از سال ۹۷ اجرایی می شود اظهار کرد: آنچه در حال حاضر اجرایی می شود در مورد ساختمانهای ۶ طبقه و بالاتر و جهت ساختمان های تجاری دو طبقه به اوج است که ملزم می کند تا تمهیدات ایمنی در این ساختمان ها به کار برود. ضمن اینکه بزرگترین نقطه ضعف در مورد ساختمان های مورد بهره برداری است . تلاش می کنیم تا با همکاری شرکت های دیگر بتوانیم سطحی از ایمنی را ایجاد کنیم لیکن در ساختمان های قدیمی قادر به تغییرات نیستیم به عنوان مثال ما نمی توانیم تمام بازار را زیر و رو کنیم و قوانین انعطاف پذیری را در مورد ساختمان های تحت بهره برداری دارند و ما بعضی از ایمنی که قابل اجرا باشد مد نظر قرار می دهیم که خطر کم کردن پیدا کند.

پلمب ۷ ساختمان پرخطر در پایتخت کشور عزیزمان ایران ، وجود ۲۴۳ ساختمان شبیه پلاسکو در پایتخت

به گزارش ایسنا، در ادامه نشست خبری داوری دولت آبادی درمورد اینکه بعد از اتفاق پلاسکو عنوان می شد شرکت آتش نشانی نردبان های 65 متری نیاز دارد و اینکه آیا کمبودهای تجهیزاتی جهت چنین حوادثی تامین شده است است؟ گفت: نیازهای مهم تا حدودی برطرف شده است است ولی مسئله این است که به روز رسانی تجهیزات در آتش نشانی هیچگاه تمامی ندارد و سرعت عوض کردن تکنولوژی می طلب که ما هم خود را به روز کنیم ولی آنطور که گفتم ناوگان ما در حال تقویت است.

داوری در مورد نردبان های بلند نیز عنوان کرد: در شهر ساختمان های با ارتفاع 150 متر داریم و اساسا نردبانی با این ارتفاع وجود ندارد. جهت مقابله با آتش سوزی تجهیزات دیگری هم نیاز است که ما برنامه هایی جهت تقویت این تجهیزات داریم ضمن اینکه شرایط پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به سایر استانهای کشور مساعد تر است هرچند که راضی نیستم.

مدیر عامل شرکت آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران درمورد اینکه آیا ناوگان آتش نشانی به بالگرد هم نیاز دارد یا خیر؟ گفت: ما استفاده از بالگرد را جهت عملیات نجات توصیه می کنیم ولی اینکه تصورشود اگر بالگرد نداشته باشیم تجهیزات کامل نیست، اشتباه هست. خیلی از شهرهای پیشرفته دنیا هم به این نتیجه نرسیده اند که می توانند از بالگرد استفاد کنند بنابر این بالگرد جهت اطفای حریق مناسب نیست ولی می توان جهت نجات استفاده کرد.

مدیر عامل شرکت آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه بالگرد در وقت اطفای حریق محدودیت هایی جهت رسیدن به کانون آتش دارد گفت: در بسیاری از کشورها به جای این رویکردها بر تجهیز شدن ساختمان ها به سیستم های دفاعی حریق و اتفاق توجه می کنند.

حرکت به سمت عوض کردن در سیستم آنالوگ به دیجیتال

وی در مورد اینکه آیا برنامه ای جهت تجهیز تمام آتش نشان ها به سیستم رادیویی وجود دارد یا خیر؟ گفت: تامین تجهیزات رادیویی در برنامه های ما لحاظ شده است است و به سمت عوض کردن در سیستم آنالوگ به دیجیتال حرکت می کنیم هرچند که سخت است ولی اینکه فکر کنیم الزاما هر آتش نشان باید یک بیسیم داشته باشد صحیح نیست واین اتفاق در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. ما معتقدیم سیستم رادیویی باید تقویت شود ولی اینکه تمرکزمان روی این مسئله باشد که هر آتش نشان باید یک بیسیم داشته باشد از نظر فنی درست نیست و حتی این اتفاق گاهی می تواند باعث اختلال شود.

داوری دولت آبادی درپاسخ به این پرسش که ملاک و معیار انتصابات در آتش نشانی چیست؟ گفت: این مسئله در حال حاضر قابل مشاهده و در دسترس است . آتش نشانان در طول سال ها خدمتی که انجام می دهند دوره های تخصصی را می گذرانند و بعد از آن می توانند در بخش فرماندهی و مدیریت عملیات قرار بگیرند بنابر این در زمینه عملیات انتصابات غیر تخصصی نیست و روند خوبی در این مسیر داریم. یک آتش نشان اگر بخواهد به سمت فرماندهی برسد حداقل باید حدود 15 سال سابقه کار داشته باشد و دوره های مختلفی را بگذراند تا بعد از آن در شرایط گزینش فرماندهی قرار بگیرد.

آتش نشانی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت مقابله با حوادثی مانند پلاسکو آمادگی کامل دارد

مدیر عامل شرکت آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به این پرسش که آمادگی شرکت آتش نشانی جهت مقابله با حوادث بزرگی مانند پلاسکو چه میزان است؟ اظهار کرد: آتش نشانی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت مقابله با حوادثی مانند پلاسکو و هر ساختمان دیگری آمادگی کامل دارد و تجهیزات مورد نیاز را دراختیار داریم هرچند که تلاش می کنیم شرایط بهتر شود ولی شرایط فعلی هم بد نیست.

وی اضافه کرد: در زمینه های آموزشی از تجربه های قبلی و تجربه های تلخ پلاسکو هم استفاده می کنیم و اطمینان می دهیم که آمادگی داریم .ضمن این که پلاسکو آخرین اتفاق نبود و چند روز قبل هم حریق گسترده ای شهرک اکباتان داشتیم و این اتفاق در برج های دیگری هم رخ داده؛ آنچه مشخص است ایمنی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران خوب نیست ولی با این حال ما توانستیم از بعد اتفاقات بر بیاییم.

آخرین اوضاع شهید محسوب شدن شهدای پلاسکو

داوری دولت آبادی در مورد آخرین اوضاع شهید محسوب شدن شهدای پلاسکو گفت: در شرکت آتش نشانی جهت این مسئله مکاتبات زیادی با بنیاد شهید انجام شد ولی هنوز جواب قطعی داده نشده است.

وی در مورد شهید خدمت محسوب شدن آتش نشانان پلاسکو گفت: همان وقت در خبر مقام معظم رهبری که بسیار روحیه بخش هم بود اشاره شد که اینها شهیدان راه خدمت هستند و شرکت امتیازات فداکاری و ایثارگری جهت آنها در نظر گرفته است ولی از سوی بنیاد شهید شرایطی ایجاد نشده است.

مدیر عامل شرکت آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد پیگیری به اوضاع ساختمان های ناایمن مجموعه شهرداری گفت:قطعا در نظام بازرسی ساختمان های شهرداری و دولتی در اولویت بازرسی قرار دارند تا این ساختمان ها به تجهیزات ایمنی مورد نیاز مجهز شوند.

داوری دولت آبادی در مورد اینکه بازرسی های ایمنی شرکت آتش نشانی تا چه اندازه گارانتی اجرایی دارد؟ نیز گفت: همکاری نزدیکی میان شهرداری تهران، آتش نشانی و قوه قضاییه در جهت بازرسی ها وجود دارد و اطمینان داریم این همکاری ها در آینده زیاد هم خواهد شد.

وی بااشاره به قدیمی بودن بعضی از قوانین و تاثیر آنها بر ایمنی اظهار کرد: ما در بعضی از قوانین نیاز به اصلاح داریم؛ سابقه بعضی از این قوانین به بیش از 50 سال می رسد و جوابگوی نیاز امروز نیستند. به عنوان مثال مشارک شهروندی در این قوانین دیده نشده است و معتقدیم که همکاری شهروندان در ایمنی بسیار تاثیر گذار است و باید به این باور برسند و قوانین باید در ایجاد این باور با الزامات و تشویق هایی کمک کنند.

مدیر عامل شرکت آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت آتش نشانی بر کیفیت مصالح مورد استفاده در ساختمان ها نیز می تواند نظارت داشته باشد یا خیر؟ گفت: ما از نظر طراحی و معماری ساختمان را بازرسی می کنیم و بررسی استفاد از مصالح استاندارد مسئولیت نظام مهندسی است.

داوری در مورد تجمع مردم هنگام حوادث و مشکلاتی که این مسئله جهت امداد رسانی ایجاد می کند اظهار کرد: این یکی از بزرگترین پرسشها آتش نشانان و سایر دستگاه های امداد رسان است که افراد زیادی در حوادث تجمع می کنند و گاهی تصویر برداری و خبرسازی و شایعه پراکنی نیز می کنند؛ از طرفی این تصویربرداری ها از نظر حقوق شهروندی کار درستی نیست و باید یک عزم عمومی میان تمام شرکت ها جهت برطرف کردن این عنوان ایجاد شود.

وی در مورد میزان آمادگی شرکت آتش نشانی در وقت زلزله در پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در پایتخت کشور عزیزمان ایران 130 ایستگاه آتش نشانی داریم که همواره آماده امدادرسانی هستند و ایستگاه های آتش نشانی طوری ساماندهی و طراحی شده است اند که در وقت بحران های بزرگ بتوان حداکثر بهره برداری را از آنها داشت، ولی این کافی نیست و انتظار نمی رود که 130 ایستگاه از بعد اتفاق بسیار بزرگ بربیاید. توصیه مهم این است که در رویکرد ما باید میزان خطرپذیری برابر زلزله کم کردن پیدا کند ولی بر اساس محل محوری تا کنون 37 هزار آتش نشان داوطلب دوره دیده اند تا در بحران ها همکاری کنند که این افراد سطح بندی شده است اند و رویکرد ما این است که بتوانیم توانایی خود امدادی و دگر امدادی را به صورت محله محور زیاد کردن دهیم.

واژه های کلیدی: ایران | ایمنی | همکاری | پلاسکو | ساختمان | آتش نشانی | شهدای پلاسکو | آتش نشانان پلاسکو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog