chamises جمعیت انتقال لرستان مصدومیت جوان مصدوم

chamises: جمعیت انتقال لرستان مصدومیت جوان مصدوم ارتفاعات سفیدکوه خرم آباد امدادگران

گت بلاگز اخبار پزشکی نان مهمترین منبع دریافت نمک در بین ایرانی ها است

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور گفت: نتیجه های ارزیابی طرح «پایش عوامل خطر تغذیه ای در مواد غذایی صنعتی و صنفی کشور» نشان می دهد که نان مهمترین

نان مهمترین منبع دریافت نمک در بین ایرانی ها است

نان مهمترین منبع دریافت نمک در بین ایرانی ها است

عبارات مهم : تغذیه

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور گفت: نتیجه های ارزیابی طرح «پایش عوامل خطر تغذیه ای در مواد غذایی صنعتی و صنفی کشور» نشان می دهد که نان مهمترین منبع دریافت نمک در بین ایرانی ها هست.

طرح پایش عوامل خطر تغذیه ای در مواد غذایی صنعتی و صنفی کشور یکی از برنامه های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی است که به صورت یکسان با شرکت غذا و دارو در سال 95 شروع شده است و تا کنون در حال انجام است.

در این طرح تعدادی از عوامل خطر تغذیه ای مشمول بر نمک در مواد غذایی صنعتی و سنتی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتیجه های این ارزیابی به شرکت غذا و دارو هم ارائه شده است است.

نان مهمترین منبع دریافت نمک در بین ایرانی ها است

براساس نتیجه های ارزیابی های انجام گرفته، تغییرات بسیار خوبی در دستورالعمل ها و ضوابط وزارت بهداشت در ارتباط با حد مجاز نمک در مواد غذایی انجام گرفته است.

دکتر هدایت حسینی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا، اظهار کرد: باتوجه به نوع رژیم غذایی ایرانی ها، بیشترین مقدار نمک دریافتی روزانه ما از طریق مصرف نان هست؛ بعد از آن پنیر رتبه دوم و دوغ رتبه سوم را به خود تخصیص داده شده است داده است.

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور گفت: نتیجه های ارزیابی طرح «پایش عوامل خطر تغذیه ای در مواد غذایی صنعتی و صنفی کشور» نشان می دهد که نان مهمترین

وی حدمجاز مصرف روزانه نمک را 5 گرم اعلام کرد و گفت: براساس استاندارد موجود مقدار نمک در نان باید یک درصد باشد که باتوجه به میانگین مصرف روزانه حدود 300 گرم، 3 گرم نمک مورد نیاز بدن از طریق نان تامین می شود.

حسینی مصرف میانگین روزانه نان در کشور را حدود 300 گرم جهت هر فرد اعلام کرد و گفت: هرچند تفاوت هایی بین گروه های جمعیتی و سنی وجود دارد ولی ایرانی ها به طور میانگین در روز حدود 300 گرم نان مصرف می کنند.

وی بیان داشت: ارزیابی های این طرح نشان داد که بسیاری از نان های موجود در کشور هم، دارای نمک بیش از مصوب شرکت غذا و دارو و شرکت استاندارد است.

نان مهمترین منبع دریافت نمک در بین ایرانی ها است

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، به وجود نمک پنهان در مواد غذایی اشاره کرد و گفت: بعضی از انواع نمک دریافتی ما از نوع نمک پنهان در غذاها است که ما آن احساس نمی کنیم، ولی بدن ما آنها را دریافت می کند.

واژه های کلیدی: تغذیه | ایرانی | دریافت | روزانه | دریافتی | رژیم غذایی | مواد غذایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog