chamises جمعیت انتقال لرستان مصدومیت جوان مصدوم

chamises: جمعیت انتقال لرستان مصدومیت جوان مصدوم ارتفاعات سفیدکوه خرم آباد امدادگران

گت بلاگز مازندران پروازهای چهارشنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

پروازهای چهارشنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از ساری، پروازهای چهارشنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

مسیر پرواز

خروج

پروازهای چهارشنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

ورود

مشهد – ساری

23:30

01:00

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

ساری تهران

05:30

06:30

مشهد- ساری

10:00

11:00

پروازهای چهارشنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

ساری – مشهد

12:00

13:00

بغداد – ساری

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

12:00

13:30

ساری – نجف

14:30

پروازهای چهارشنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

15:50

مشهد – ساری

15:35

16:55

ساری – مشهد

17:30

18:50


عبارات مهم : فرودگاهانتهای خبر/ م

واژه های کلیدی: فرودگاه | پروازهای چهارشنبه | فرودگاه بین المللی | دشت ناز ساری | پرواز ساری مشهد | پرواز ساری تهران |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog